Şenbe, fewral 23, 2019

Biziň salgylarymyzTürkmenistanyň Döwlet haryt - çig mal biržasynyň internetdäki alyp barýan ähli işlerini has-da kämilleşdirmekde siziň teklipleriňize we pikirleriňize garaşýarys.


Send an Email
(опционально)
 • Türkmenistanyň Döwlet haryt - çig mal biržasynyň Başlygy +

  (kabulhana)

  Telefon

  (+99312) 44-66-30

  Faks

  (+99312) 44-66-16

 • Başlygynyň orunbasary +

  (kabulhana)

  Telefon

  (+99312) 44-61-01

 • Iş dolandyryjy +

  Telefon

  (+99312) 44-61-20

 • Birža söwdasyny guraýjy bölümi +

  (bölümiň başlygy)

  Telefon

  (+99312) 44-61-80

  (makler)

  Telefon

  (+99312) 44-61-84

 • Seljeriş we täze tehnologiýalar müdirligi +

  (müdirligiň başlygy)

  Telefon

  (+99312) 44-64-33

  (müdirligiň başlygynyň orunbasary)

  Telefon

  (+99312) 44-60-10

 • Hasaba alyş bölümi +

  (bölümiň başlygy)

  Telefon

  (+99312) 44-60-30

  (bölümiň başlygy orunbasary)

  Telefon

  (+99312) 44-60-38

 • Baha seljeriş we bazary öwreniş bölümi +

  (bölümiň başlygy)

  Telefon

  (+99312) 44-60-50

  (bölümiň başlygynyň orunbasary)

  Telefon

  (+99312) 44-62-60

 • Hasap we Hasapçylyk bölümi +

  (bölümiň başlygy)

  Telefon

  (+99312) 44-60-70

  (bölümiň başlygynyň orunbasary)

  Telefon

  (+99312) 44-63-15

 • Özara hasaplaşyklar bölümi +

  (bölümiň başlygy)

  Telefon

  (+99312) 44-60-80

  (bölümiň başlygynyň orunbasary)

  Telefon

  (+99312) 44-60-81

 • Ykdysady seljeriş bölümi +

  (bölümiň başlygy)

  Telefon

  (+99312) 44-60-90

 • Hukuk we işgärler müdirligi +

  (bölümiň başlygy)

  Telefon

  (+99312) 44-60-40

  (msüdirligiň başlygynyň orunbasary)

  Telefon

  (+99312) 44-60-47

  Telefon

  (+99312) 44-61-11

 • Maliýe gözegçilik bölümi +

  Edara görnüşli taraplary we telekeçileri kanunlaşdyrma

  (bölümiň başlygy)

  Telefon

  (+99312) 44-63-10

 • 1